Aoste, Italie, Arco d’Augusto

Aoste, Italie, Arco d'Augusto

Aoste, Italie, Arco d’Augusto

Aoste, Italie, Arco d’Augusto